Colóquio Internacional “Bases de dados arquivísticas entre o projecto e a comunidade”, 7 y 8 de julio de 2022. Lisboa

Arquivo Nacional Torre do Tombo e no Colégio Almada Negreiros – NOVA FCSH

Ponencia: Arsenio Dacosta
Título: “Desafíos y posibilidades en la representación visual de bases de datos prosopográficas”
https://antt.dglab.gov.pt/divulgacao-encontros-vinculum-bases-de-dados-e-arquivistica-historica/